Borba protiv homofobije i maltretiranja među mladima

Međunarodni trening „Borba protiv homofobije i maltretiranja među mladima“ održan je u Novom Sadu, Srbija, u periodu od 6.travnja do 15. travnja 2018.godine. Na treningu je sudjelovalo 24 aktivista iz Njemačke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Partneri na ovom projektu: nevladina organizacija Snaga Mladih iz Mostara, Udruga Ostvarenje iz Zagreba, Regionalni Info Centar i grupa Outreach iz Hanovera.

Za deset dana trajanja treninga obrađene su teme nasilja i nenasilne razrade konflikata, rodnih uloga u društvu, straha, predrasuda i stereotipi. Pored svakodnevnih interaktivnih radionica, prikazan je i kratki film „Kad izađem… budi tu“, nakon kog je otvorena diskusija na temu coming out i podrške LGBT osobama kada je coming out u pitanju. Cilj treninga je bio obučiti mlade aktiviste za rad sa mladima na temu prava LGBT-i populacije kroz interaktivne radionice, što bi dovelo do smanjenja homofobije.

Trening je finansiran od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne medije i kulturu kroz program Erasmusm+: Sport, omladina i EU volonteri za pomoć.